Bakom skyene
Enhetsterapi

Julie Dahl

 

JulieDahl

Hei og velkommen til min side!
Jeg er enhetsterapeut og lege som bruker intuitive og kinesiologiske metoder. Min tilnærming er å finne ressurser hos den enkelte, men også hvor jeg sanser hva som «sitter fast». Behandlinger jeg tilbyr er bygget på min forståelse av den tette forbindelsen mellom kropp-sinn-følelser. Den er særlig rettet inn mot følelsesmessige traumer.
Velkommen!
Vi har alle et eventyr å forløse.

Tenk deg at kroppen din er et minnekort. Et svært ett, for det rommer et helt levd liv. Livshendelser som ikke har blitt bearbeidet ferdig viser seg for deg som områder i kroppen som føles fremmede, numne, tilstivnede eller smertefulle. Kroppen og følelsene våre er vevd sammen.
Nærvær og forskjellige varianter av trykk mot et kroppsområde kan helt konkret frigjøre minnene som ligger i dette kroppsområdet. Reaksjoner som kan komme vil bli rommet der og da under behandlingen.

Hva du har å vinne: Frigjøre glede over livet og over egen kropp. Føle en større grad av integritet og livsglede. Oppleve deg selv ressursrik på flere plan i livet.

Du har alt allerede. Du trenger bare vite hva som hindrer deg.
Min tilnærming er å la ditt kroppssystem vise vei. Slik blir dine ressurser tydeligere.

JulieDahl